top of page

Zákonné oznámení

LEGÁLNÍ INFORMACE

 

 

V souladu s ustanoveními článků 6-III a 19 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 pro důvěru v digitální ekonomiku, známou jako LCEN, uživatelé a návštěvníci webu https://www.sneakers-academy .com jsou informováni. Https://www.sneakers-academy.com toto právní upozornění.

 

 

Sneakers Academy Limited, zjednodušená akciová společnost s kapitálem 1000,00 eur, se sídlem na 10 rue de la Paix, Toulouse, Francie

 

 

Telefonní číslo: +33612827645

Kontaktní adresa: sneakers.academy.help@gmail.com

Přístup a používání webu Https://www.sneakers-academy.com (dále jen „Stránky“) podléhají těmto „Právním upozorněním“ uvedeným níže a také platným zákonům a/nebo nařízením.

 

Připojení, používání a přístup k této stránce předpokládá, že uživatel internetu bez výhrad přijímá všechna ustanovení těchto právních upozornění.

 

 

Adresa sídla: 10 rue de la Paix, Toulouse, Francie

 

ČLÁNEK 1 – PRÁVNÍ INFORMACE

 

V souladu s článkem 6 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku tento článek definuje identitu různých aktérů v kontextu jeho implementace a monitorování. .

Ředitelem publikace je:

 

Sneakers Academy Limited, zjednodušená akciová společnost s kapitálem 1000,00 eur, se sídlem na 10 rue de la Paix, Toulouse, Francie

 

 

 

Telefonní číslo: +33612827645

Kontaktní adresa: sneakers.academy.help@gmail.com

dále jen „osoba odpovědná za zveřejnění“

Hostitelem webu je:

Shopify Inc.

York Street 126. Ottawa,
A K1N5T5
KANADA

dále jen "hostitel"

Všichni uživatelé internetu, kteří procházejí, čtou, prohlížejí a používají Stránku, jsou považováni za uživatele.

dále jen „uživatelé“

 

 

ČLÁNEK 2 – PŘÍSTUPNOST

 

Stránka je v zásadě přístupná uživatelům 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s výjimkou plánovaných nebo neplánovaných přerušení z důvodu údržby nebo v případě zásahu vyšší moci.

V případě nemožnosti přístupu na stránku se stránka zavazuje vyvinout maximální úsilí k obnovení přístupu. Stránka nemůže být zodpovědná za jakoukoli škodu způsobenou její nedostupností.

 

 

ČLÁNEK 3 – SBĚR ÚDAJŮ A POČÍTAČOVÁ PRÁVA A SVOBODY

 

 

Tato stránka byla předmětem prohlášení Komise Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

Kromě toho dodržuje ustanovení zákona 78-17 ze dne 6. ledna 1978 týkající se zpracování údajů, souborů a svobod. Uživatel má tedy právo na námitky (čl. 32 a 38), přístup (čl. 38 a 39) a právo na opravu (čl. 40) údajů, které se ho týkají.

Aby jej mohl uživatel využít, musí kontaktovat vydavatele na následující adrese Sneakers Academy Limited, 10 rue de la Paix, Toulouse, Francie, nebo poštou do sídla vydavatele s uvedením svého příjmení, jména (jmén) . ), adresa a e-mailové adresy.

 

 

ČLÁNEK 4 – ZÁSADY COOKIE

 

Stránka může používat techniky „cookie“, které jí umožňují zpracovávat statistiky a informace o návštěvnosti, usnadňovat navigaci a zlepšovat služby poskytované uživateli.

V souladu s evropskou legislativou web aktualizoval své zásady ochrany osobních údajů týkající se souborů cookie. Uživatel může přijmout nebo odmítnout cookies ze všech webových stránek změnou nastavení svého internetového prohlížeče.

 

 

ČLÁNEK 5 – ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

 

Zákon na ochranu spotřebitele: články L111-1 až L111-7
Zákon na ochranu spotřebitele: články R111-1 a R 111-2
Povinnost předsmluvních informací

Článek 19 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku
Zákon č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku: článek 6


ČLÁNEK 6 - KONTAKT

 

V případě nahlášení nezákonného obsahu nebo činnosti může uživatel kontaktovat vydavatele na následující adrese: sneakers.academy.help@gmail.com nebo doporučeným dopisem s dodejkou vydavateli na kontaktní údaje uvedené v těchto právních upozorněních. .

bottom of page