top of page

Téarmaí Díolacháin

COINNÍOLLACHA GINEARÁLTA DÍOLACHÁIN AGUS ÚSÁIDE

----


Réamhamhairc

Tá an suíomh Gréasáin seo á oibriú ag Sneakers Academy Limited. oibriú. Ar fud an tsuímh Ghréasáin, tagraíonn na téarmaí “muid”, “sinn” agus “ár” do Sneakers Academy Limited. Cuireann Sneakers Academy Limited an suíomh Gréasáin seo ar fáil, lena n-áirítear an fhaisnéis, na huirlisí agus na seirbhísí go léir atá ar fáil duit mar úsáideoir ón suíomh Gréasáin seo, ar choinníoll go nglacfaidh tú leis na téarmaí, coinníollacha, treoirlínte agus fógraí go léir atá liostaithe anseo.

Trí chuairt a thabhairt ar an suíomh Gréasáin seo agus/nó ceann dár gcuid táirgí a cheannach, glacann tú páirt inár “Seirbhís” agus aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na téarmaí agus coinníollacha seo a leanas (“Téarmaí Díolacháin”, “Téarmaí Díolacháin agus Úsáide”, “Coinníollacha” ). , lena n-áirítear aon téarmaí agus coinníollacha breise dá dtagraítear anseo agus/nó inrochtana trí hipearnasc. Baineann na coinníollacha ginearálta díolacháin agus úsáide seo le húsáideoirí uile an tsuímh seo lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh, úsáideoirí a bhrabhsálann an láithreán ar díoltóirí, custaiméirí, athdhíoltóirí agus/nó ranníocóirí ábhair iad.

 

Léigh na Coinníollacha Ginearálta Díolacháin agus Úsáide seo go cúramach le do thoil roimh rochtain a fháil ar ár suíomh Gréasáin nó roimh úsáid a bhaint as. Trí rochtain a fháil ar aon chuid den suíomh seo nó úsáid a bhaint as, aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na coinníollacha ginearálta díolacháin agus úsáide seo. Mura n-aontaíonn tú le téarmaí uile an chomhaontaithe seo, ní fhéadfaidh tú rochtain a fháil ar an Láithreán Gréasáin ná úsáid a bhaint as aon seirbhísí a thairgtear anseo. Sa mhéid go bhfuil feidhm ag na coinníollacha ginearálta díolacháin agus úsáide seo mar thairiscint, tá glacadh teoranta go sainráite do na coinníollacha ginearálta sin

 

Coinníollacha díola agus úsáide.

 

Tá gach feidhm agus uirlis nua a chuirtear leis an siopa seo níos déanaí faoi réir na gCoinníollacha Ginearálta Díolacháin agus Úsáide seo freisin. Féadfaidh tú breathnú ar an leagan is déanaí de na Coinníollacha Ginearálta Díolacháin agus Úsáide ag am ar bith ar an leathanach seo. Coimeádaimid an ceart aon chuid de na Coinníollacha Ginearálta Díolacháin agus Úsáide seo a nuashonrú, a mhodhnú nó a athsholáthar trí nuashonruithe agus/nó modhnuithe a fhoilsiú ar ár suíomh Gréasáin. Is ortsa atá an fhreagracht an leathanach seo a sheiceáil go tréimhsiúil féachaint an bhfuil aon athruithe déanta. Is ionann do úsáid leanúnach nó rochtain ar an suíomh Gréasáin tar éis aon athruithe a phostáil agus glacadh leis na hathruithe sin.

 

Tá ár siopa á óstáil ar Wix.com. Soláthraíonn siad ardán ríomhthráchtála dúinn a ligeann dúinn ár gcuid táirgí agus seirbhísí a dhíol leat.


AIRTEAGAL 1 - Coinníollacha ÚSÁID ÁR SIOPA AR LÍNE

Trí ghlacadh leis na Coinníollacha Ginearálta Díolacháin agus Úsáide seo, dearbhaíonn tú go bhfuil tú in aois dhlíthiúil i do thír, stát nó cúige cónaithe agus go bhfuil do thoiliú tugtha agat dúinn ionas gur féidir le haon duine fásta a bhfuil tú freagrach as iad a úsáid. Suíomh Gréasáin.

Tá cosc ​​ar úsáid ár dtáirgí chun aon chríche mídhleathach nó neamhúdaraithe agus ní féidir leat aon dlíthe i do dhlínse a shárú (lena n-áirítear dlíthe cóipchirt ach gan a bheith teoranta dóibh) in úsáid na Seirbhíse.

Níl cead agat péisteanna, víris nó cód ar bith eile de chineál millteach a tharchur.

Má sháraítear nó má sháraítear na coinníollacha ginearálta díolacháin agus úsáide seo, cuirfear deireadh láithreach le do chuid seirbhísí.


AIRTEAGAL 2 - COINNÍOLLACHA GINEARÁLTA

Coimeádaimid an ceart chun rochtain ar na Seirbhísí a dhiúltú d'aon duine ar chúis ar bith ag am ar bith.

Tuigeann tú go bhféadfaí d’inneachar (gan faisnéis cárta creidmheasa san áireamh) a tharchur gan chriptiú, rud a bhaineann le (a) tarchur thar líonraí éagsúla; agus (b) athruithe ar chomhlíonadh agus oiriúnú do cheanglais theicniúla maidir le líonraí nó feistí a nascadh. Déantar faisnéis cárta creidmheasa a chriptiú i gcónaí nuair a tharchuirtear thar líonraí í.

Aontaíonn tú gan aon chuid den tSeirbhís nó úsáid na Seirbhíse a atáirgeadh, a dhúbláil, a chóipeáil, a athdhíol nó a dhíol, nó rochtain a fháil ar an tSeirbhís nó teagmháil a dhéanamh ar an suíomh Gréasáin trína gcuirtear an tSeirbhís ar fáil, gan cead ó 'úsáid. fógra scríofa sainráite uainn.

Is ar mhaithe le caoithiúlacht amháin iad na ceannteidil a úsáidtear sa chomhaontú seo agus ní chuirfidh siad teorainn leis na Téarmaí seo ná ní dhéanfaidh siad difear eile.

 

AIRTEAGAL 3 - CRUINNEAS, IOMLÁN AGUS NUASHONRUITHE NA FAISNÉISE

Nílimid freagrach má tá an fhaisnéis atá ar fáil ar an suíomh seo mícheart, iomlán nó reatha. Cuirtear ábhar an tsuímh seo ar fáil chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus níor cheart gurb é an t-aon fhoinse faisnéise a bheadh ​​agat 

Cinntí a léiriú gan dul i gcomhairle ar dtús le foinsí faisnéise atá níos cruinne, níos iomláine agus níos cothroime le dáta. Má roghnaíonn tú brath ar an ábhar a chuirtear i láthair ar an suíomh Gréasáin seo, déanann tú é sin ar do phriacal féin.

Seans go bhfuil roinnt réamhfhaisnéise ar an suíomh seo. Níl an réamhfhaisnéis seo reatha go bunúsach agus soláthraítear í chun críocha faisnéise amháin. Coimeádaimid an ceart ábhar an tsuímh Ghréasáin seo a athrú am ar bith, ach níl aon dualgas orainn aon fhaisnéis ar ár suíomh Gréasáin a nuashonrú. Aontaíonn tú go bhfuil tú freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar athruithe ar ár suíomh Gréasáin.


AIRTEAGAL 4 - ATHRUITHE AR AN TSEIRBHÍS AGUS AR NA PRAGHSANNA

Tá praghsanna ár dtáirgí faoi réir athrú gan fógra.

Coimeádaimid an ceart an tSeirbhís (agus aon chuid nó ábhar den tSeirbhís) a mhodhnú nó a scor ag am ar bith gan fógra.

Ní bheimid faoi dhliteanas duitse ná d’aon tríú páirtí as aon athrú praghais, fionraíocht nó scor den tSeirbhís.


AIRTEAGAL 5 - TÁIRGÍ NÓ SEIRBHÍSÍ (má bhaineann)

 

Seans go mbeidh roinnt táirgí nó seirbhísí ar fáil ar líne amháin trínár suíomh Gréasáin. D’fhéadfadh cainníochtaí teoranta a bheith ag na táirgí nó na seirbhísí seo agus ní féidir iad a thabhairt ar ais nó a mhalartú ach amháin de réir ár mBeartas um Fhilleadh.

Rinneamar ár ndícheall na dathanna agus na híomhánna dár dtáirgí atá le feiceáil inár siopa a thaispeáint chomh soiléir agus is féidir. Ní féidir linn a chinntiú go dtaispeánfar dathanna ar bith i gceart ar mhonatóir do ríomhaire.

Coimeádaimid an ceart, ach níl aon oibleagáid orainn, díolachán ár dtáirgí nó ár seirbhísí a shrianadh d'aon duine in aon réigiún nó dlínse geografach. Féadfaimid an ceart seo a fheidhmiú i gcásanna aonair. Coimeádaimid an ceart teorainn a chur le cainníochtaí aon táirge nó seirbhíse a chuirimid ar fáil. Tá gach tuairisc táirge agus praghsáil táirge faoi réir athrú inár rogha féin amháin ag am ar bith gan fógra. Coimeádaimid an ceart scor de tháirge a thairiscint am ar bith. Tá aon tairiscint ar aon seirbhís nó táirge a dhéantar ar an láithreán seo ar neamhní nuair a thoirmisctear é.

Níl barántas againn go gcomhlíonfaidh cáilíocht aon táirge, seirbhíse, faisnéise, nó maoine eile a gheobhaidh tú nó a cheannaíonn tú d’ionchais, nó go gceartófar aon earráidí sa tSeirbhís.


CUID 6 - BILLE CRUINN AGUS FAISNÉIS CUNTAIS

 

Coimeádaimid an ceart diúltú d’aon ordú a chuireann tú linn. Féadfaimid, de réir ár rogha féin, na cainníochtaí a cheannaítear in aghaidh an duine, in aghaidh an teaghlaigh nó in aghaidh an ordaithe a laghdú nó a chealú. D’fhéadfadh go n-áireofaí ar na srianta sin orduithe arna gcur ag nó ón gcuntas custaiméara céanna, cárta creidmheasa, agus/nó orduithe a úsáideann an seoladh billeála agus/nó seolta céanna. Sa chás go ndéanaimid ordú a athrú nó a chealú, is féidir linn iarracht a dhéanamh fógra a thabhairt duit trí theagmháil a dhéanamh leis an seoladh ríomhphoist agus/nó seoladh billeála/uimhir theileafóin a soláthraíodh ag an am a rinneadh an t-ordú. Coimeádaimid an ceart chun srian nó toirmeasc a chur ar orduithe a thagann, de réir ár rogha féin amháin, ó dhéileálaithe, ó athdhíoltóirí nó ó dháileoirí.

Aontaíonn tú faisnéis ordú agus cuntais reatha, iomlán agus chruinn a sholáthar do gach ordú ónár stór. Aontaíonn tú do chuntas agus faisnéis eile a nuashonrú go pras, lena n-áirítear do sheoladh ríomhphoist agus uimhreacha cártaí creidmheasa agus dátaí éaga, ionas gur féidir linn d’idirbhearta a chur i gcrích agus teagmháil a dhéanamh leat de réir mar is gá.

Féach ar ár bpolasaí tuairisceáin le haghaidh tuilleadh eolais.


AIRTEAGAL 7 - Uirlisí ROGHNACHA

 

D’fhéadfaimis rochtain a sholáthar duit ar uirlisí tríú páirtí nach ndéanaimid monatóireacht, rialú nó tionchar orthu.

Aithníonn tú agus aontaíonn tú go gcuirimid rochtain ar a leithéid d’uirlisí “mar atá” agus “mar atá ar fáil” ar fáil gan aon bharántas, uiríll nó coinníollacha de chineál ar bith agus gan aon fhormhuiniú. Ní ghlacaimid le haon dliteanas dlíthiúil a eascraíonn as nó a bhaineann le húsáid na n-uirlisí roghnacha tríú páirtí seo.

Má úsáideann tú uirlisí roghnacha a thairgtear tríd an Láithreán Gréasáin, déanann tú é sin ar do phriacal féin agus ba cheart duit athbhreithniú a dhéanamh ar na téarmaí ar a dtugann na soláthraithe tríú páirtí ábhartha uirlisí dá leithéid.

 

 

AIRTEAGAL 8 - NAISC LE SOLÁTHRAITHE SEIRBHÍSÍ TRÍÚ PÁIRTITHE

 

 

Nílimid freagrach as ábhar nó cruinneas na suíomhanna gréasáin sin a scrúdú ná a mheas, agus ní bharántas ná ní ghlacaimid le haon dliteanas as aon ábhar, suíomhanna gréasáin, táirgí, seirbhísí nó ábhair eile atá ar fáil ar nó ag na láithreáin ghréasáin tríú páirtí seo.

Níl muid faoi dhliteanas i leith aon dochar nó damáistí a bhaineann le ceannach nó úsáid earraí, seirbhísí, acmhainní, ábhar, nó aon idirbhearta eile a dhéantar maidir le haon láithreáin ghréasáin tríú páirtí den sórt sin. Léigh le do thoil polasaithe agus cleachtais an tríú páirtí go cúramach agus cinntigh go dtuigeann tú iad sula ndéanann tú aon idirbheart. Ba cheart gearáin, éilimh, ábhair imní nó ceisteanna maidir le táirgí tríú páirtithe den sórt sin a dhíriú chuig na tríú páirtithe sin.


AIRTEAGAL 9 - BARÚLACHA, MOLTAÍ AGUS MOLTAÍ EILE Ó ÚSÁIDEOIRÍ

 

Má chuireann tú ábhar áirithe isteach ar ár n-iarratas (mar shampla le cur isteach ar chomórtais) nó má sheolann tú smaointe cruthaitheacha, smaointe, moltaí, pleananna nó ábhar eile chugainn gan ceist a chur orthu, cibé acu ar líne, ar ríomhphost, tríd an bpost nó eile (le chéile). "Aiseolas") tugann tú an ceart dúinn ag am ar bith agus gan srian chun é a mhodhnú, a chóipeáil, a fhoilsiú, a dháileadh, a aistriú agus a úsáid ar bhealach eile agus é a úsáid in aon mheáin. Táimid agus ní bheidh aon oibleagáid orainn (1) aon tuairimí a choinneáil faoi rún; (2) cúiteamh a íoc le duine as tuairimí a thug siad; (3) freagra a thabhairt ar thuairimí.

 

D’fhéadfaimis, ach ní bheidh aon oibleagáid orainn, monatóireacht, eagarthóireacht a dhéanamh ar ábhar nó ábhar a chreideann muid inár rogha féin amháin a bheith neamhdhleathach, maslach, bagrach, maslach, leabhlach, clúmhillteach, pornagrafach, graosta nó míchuí ar bhealach eile nó a chuimsíonn maoin intleachtúil. maoin nó iad seo Sáraíonn tú na coinníollacha ginearálta díolacháin agus úsáide.

Aontaíonn tú tuairimí a phostáil nach sáraíonn siad cearta aon tríú páirtí, lena n-áirítear cóipcheart, trádmharc, príobháideacht, cearta pearsanta nó cearta pearsanta nó dílseánaigh eile. Aontaíonn tú freisin nach mbeidh aon ábhar neamhdhleathach, clúmhillteach, ionsaitheach nó gáirsiúil i do chuid tuairimí, nó nach mbeidh aon víreas ríomhaire nó malware eile ann a d'fhéadfadh cur isteach ar aon bhealach ar oibriú na Seirbhíse. nó suíomh gréasáin gaolmhar. Níl cead agat seoladh ríomhphoist bréagach a úsáid, ligean ort gur duine tú nach tusa, nó sinn agus/nó aon tríú páirtithe a chur amú ar bhealach eile maidir le bunús aon tuairimí. Tá tú go hiomlán freagrach as gach trácht a phostálann tú agus as a gcruinneas. Ní ghlacaimid aon fhreagracht agus ní ghlacaimid aon dliteanas as aon tuairimí nó ranníocaíochtaí tríú páirtí eile a phostálann tú.


AIRTEAGAL 10 - EOLAS PEARSANTA

 

Tá tarchur do shonraí pearsanta chuig ár stór faoi réir ár bpolasaí príobháideachais. Cliceáil anseo chun ár bpolasaí príobháideachais a fheiceáil.


AIRTEAGAL 11 - EARRÁIDÍ, EARRÁIDÍ AGUS OIMISIÚIN

 

Ó am go chéile d’fhéadfadh go mbeadh faisnéis ar ár suíomh Gréasáin nó sa tSeirbhís ina bhfuil earráidí clóghrafacha, míchruinneas nó easnaimh a d’fhéadfadh a bheith bainteach le tuairiscí táirge, praghsáil, promóisin, tairiscintí agus táillí. Loingseoireacht táirge, amanna seachadta agus infhaighteacht. Coimeádaimid an ceart chun aon earráidí, míchruinneas nó easnaimh a cheartú, agus faisnéis a athrú nó a nuashonrú nó orduithe a chealú má tá aon fhaisnéis sa tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar míchruinn. , ag am ar bith agus gan fógra (fiú tar éis duit d'ordú a chur).

Ní gheallaimid aon oibleagáid faisnéis sa tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar a nuashonrú, a leasú nó a shoiléiriú, lena n-áirítear gan teorainn, faisnéis phraghsála, ach amháin mar a cheanglaítear le dlí. Níor cheart aon nuashonrú nó dáta athnuachana atá socraithe sa tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar a chur san áireamh agus an fhaisnéis sin sa tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar a mhodhnú nó a nuashonrú.

 

 

AIRTEAGAL 12 - ÚSÁIDÍ COSANTA

 

I dteannta leis na toirmisc atá leagtha amach sna Coinníollacha Ginearálta Díolacháin agus Úsáide, tá cosc ​​ort an suíomh nó an t-ábhar atá ann a úsáid: (a) chun críocha mídhleathacha; (b) daoine eile a ghríosú chun gníomhaíochtaí mídhleathacha a dhéanamh nó páirt a ghlacadh iontu; (c) aon ordanás áitiúil nó aon dlí, riail nó rialachán idirnáisiúnta, feidearálach, cúigeach nó stáit a shárú; (d) ár gcearta maoine intleachtúla nó cearta aon tríú páirtí a shárú nó a shárú; (e) duine atá bunaithe ar inscne

 

ciapadh, mí-úsáid, masladh, dochar, clúmhilleadh, clúmhilleadh, díspeagadh, imeaglú, nó idirdhealú a dhéanamh ar chlaonadh gnéasach, reiligiún, eitneachas, cine, aois, bunús náisiúnta nó míchumas; (f) faisnéis bhréagach nó mhíthreorach a thíolacadh; (g) víris nó aon chineál eile de chód mailíseach a uaslódáil nó a tharchur a úsáidtear nó a fhéadfar a úsáid ar aon bhealach a théann i bhfeidhm go diúltach ar fheidhmiúlacht nó ar oibriú na Seirbhíse nó aon suíomh Gréasáin neamhspleách gaolmhar nó an Idirlín; (h) faisnéis phearsanta daoine eile a bhailiú nó a rianú; (i) turscar, fioscaireacht, fuadach fearainn, sracadh a dhéanamh, sracadh a dhéanamh, nó sracadh a dhéanamh ar an ngréasán (nó aon acmhainn eile); (j) chun críocha míbhéalacha nó mímhorálta; nó (k) bearta slándála ár Seirbhíse, aon suíomh Gréasáin eile, nó an Idirlín a shárú nó dul timpeall orthu. Coimeádaimid an ceart deireadh a chur le d’úsáid as an tSeirbhís nó as aon láithreán gréasáin gaolmhar chun aon úsáid toirmiscthe a shárú.


AIRTEAGAL 13 - BARÁNTA A EISIÚINT AGUS TEORANNÚ DLITEANAS

 

 

Ní thugaimid aon uiríoll nó baránta go mbeidh d’úsáid as ár seirbhís gan bhriseadh, tráthúil, slán nó saor ó earráidí.

Níl barántas againn go mbeidh na torthaí a d’fhéadfaí a fháil ó úsáid na Seirbhíse cruinn nó iontaofa.

Aontaíonn tú go bhféadfaimid ó am go ham an tseirbhís a bhaint ar feadh tréimhse éiginnte nó an tseirbhís a chealú am ar bith gan fógra a thabhairt duit.

Aontaíonn tú go sainráite gur ar do phriacal amháin atá d’úsáid, nó do éagumas úsáid a bhaint as an tSeirbhís. Tá an tSeirbhís, agus na táirgí agus na seirbhísí go léir a chuirtear ar fáil duit tríd an tSeirbhís, (mura luaitear a mhalairt go sainráite linn) ‘mar atá’ agus ‘mar atá ar fáil’ chun d’úsáide gan aon ionadaíocht, barántas nó coinníollacha de chineál ar bith. , ar choinníoll. Sloinnte nó intuigthe, lena n-áirítear gach barántas intuigthe maidir le hindíoltacht nó cáilíocht indíolta, oiriúnacht chun críche áirithe, marthanacht, teideal dlíthiúil agus neamh-sárú.

 

Níl Sneakers Academy Limited, ár stiúrthóirí, bainisteoirí, fostaithe, cleamhnaithe, gníomhairí, conraitheoirí, intéirnigh, soláthraithe, soláthraithe seirbhíse agus ceadúnaithe freagrach as aon ghortuithe, caillteanais, éilimh nó damáistí díreacha, indíreacha nó teagmhasacha. , Damáistí pionósacha, speisialta nó iarmhartacha d'aon chineál, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, brabúis caillte, ioncam, coigilteas, sonraí, costais athsholáthair nó damáistí comhchosúla, cibé acu is damáistí conarthacha, tortacha (lena n-áirítear faillí), dliteanas docht nó a eascraíonn as do úsáid. aon seirbhís nó táirge a dhíorthaítear ón tseirbhís seo, nó i ndáil le a

aon éileamh eile a bhaineann le húsáid na Seirbhíse nó aon táirge, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, earráidí nó easnaimh san ábhar nó aon chaillteanas nó damáiste de chineál ar bith a tabhaíodh mar thoradh ar úsáid na seirbhíse nó aon ábhar (nó táirge ) a phostáiltear, a tharchur nó a chur ar fáil ar bhealach eile tríd an tSeirbhís, fiú má cuireadh in iúl duit go bhféadfadh sé tarlú. Toisc nach gceadaíonn roinnt stát nó dlínsí eisiamh nó teorannú ar dhliteanas i leith damáistí iarmhartacha nó teagmhasacha, tá ár ndliteanas teoranta don mhéid is mó a cheadaítear le dlí.

 

 

 

AIRTEAGAL 14 - CÚITEAMH

 

 

Aontaíonn tú a shealbhú neamhdhíobhálach, a chosaint agus a chosaint Sneakers Academy Limited, ár máthairchuideachta, fochuideachtaí, chleamhnaithe, comhpháirtithe, bainisteoirí, stiúrthóirí, gníomhairí, conraitheoirí, ceadúnaithe, ár soláthraithe seirbhíse, fochonraitheoirí, soláthraithe, intéirnigh agus fostaithe. , maidir le haon éileamh nó éileamh, lena n-áirítear táillí réasúnacha aturnaetha, arna ndéanamh ag aon tríú páirtí mar gheall ar nó ag eascairt as do shárú ar na Téarmaí agus Coinníollacha seo nó na doiciméid lena mbaineann siad nó do shárú ar aon dlí nó cearta tríú páirtí .

 

 

AIRTEAGAL 15 - DÉAGSÚLACHT

 

 

Sa chás go meastar go bhfuil aon fhoráil de na Coinníollacha Ginearálta Díolacháin agus Úsáide seo mídhleathach, ar neamhní nó neamh-infheidhmithe, féadfar an fhoráil seo a chur i bhfeidhm fós a mhéid a cheadaítear le dlí, agus ní mór an chuid neamh-infheidhme a mheas ar leithligh ó na Téarmaí agus na coinníollacha seo. Coinníollacha díolacháin agus coinníollacha úsáide, ní dhéanfaidh an dissociation seo difear do bhailíocht agus infheidhmeacht na bhforálacha eile go léir.


AIRTEAGAL 16 - FOIRCEANNADH

 

 

Tá na coinníollacha ginearálta díolacháin agus úsáide seo i bhfeidhm go dtí go bhfoirceann tú iad nó go dtí nach gcríochnaíonn tú iad. Féadfaidh tú na Coinníollacha Ginearálta Díolacháin agus Úsáide seo a fhoirceannadh ag am ar bith trína chur in iúl dúinn nach mian leat ár seirbhísí a úsáid a thuilleadh nó trí scor d’úsáid ár suíomh Gréasáin.

Más rud é, inár rogha féin amháin, go gcreidimid gur theip ort, nó má tá amhras orainn gur theip ort cloí le téarmaí na dTéarmaí Díolacháin agus Úsáide seo, féadfaimid an Comhaontú seo a fhoirceannadh tráth ar bith gan fógra a thabhairt roimh ré. roimh ré agus fanfaidh tú faoi dhliteanas i leith na suimeanna go léir atá dlite suas go dtí an dáta foirceanta agus/nó féadfaimid rochtain ar ár Seirbhísí (nó aon chuid díobh) a dhiúltú duit. ).


AIRTEAGAL 17 - AN CONRADH AR FAD

 

Ní tharscaoileadh ar an gceart seo nó ar an bhforáil seo aon mhainneachtain ar ár gcuid aon cheart nó foráil de na Coinníollacha Ginearálta Díolacháin agus Úsáide seo a fheidhmiú nó a chur i bhfeidhm.

Is éard atá sna Téarmaí Díolacháin agus Úsáide seo nó aon bheartais nó rialacha oibriúcháin eile a phostálaimid ar an suíomh Gréasáin seo nó maidir leis an tSeirbhís an comhaontú iomlán idir tú féin agus sinne agus rialaíonn d’úsáid as an tSeirbhís agus glacann siad ionad gach cumarsáid, tairiscint agus reatha agus roimhe seo. comhaontuithe, ó bhéal nó i scríbhinn, idir tú féin agus sinne (lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, leaganacha roimhe seo de na Coinníollacha Ginearálta Díolacháin agus Úsáide).

Ní ceart aon débhríocht maidir le léiriú na gCoinníollacha Ginearálta Díolacháin agus Úsáide seo a léirmhíniú chun aimhleasa an údair.


AIRTEAGAL 18 - AN DLÍ IS INFHEIDHME

 

Tá na téarmaí agus coinníollacha díola agus úsáide seo, mar aon le haon chomhaontuithe ar leith eile trína gcuirimid seirbhísí ar fáil duit, á rialú ag na dlíthe atá i bhfeidhm ag 13 Old Burlington Street, Londain, an Ríocht Aontaithe, agus forléireofar iad de réir na ndlíthe sin.

 

AIRTEAGAL 19 - NA COINNÍOLLACHA GINEARÁLTA DÍOLACHÁIN AGUS ÚSÁIDE A MHONNÚ

Féadfaidh tú breathnú ar an leagan is déanaí de na Coinníollacha Ginearálta Díolacháin agus Úsáide ag am ar bith ar an leathanach seo.

Coimeádaimid an ceart, dár rogha féin amháin, aon chuid de na Téarmaí Díolacháin agus Úsáide seo a nuashonrú, a athrú nó a athsholáthar trí nuashonruithe agus athruithe a phostáil ar ár suíomh Gréasáin. Is ortsa atá an fhreagracht cuairt a thabhairt ar ár suíomh Gréasáin go rialta chun athruithe a sheiceáil. Is ionann do úsáid leanúnach nó rochtain ar ár suíomh Gréasáin tar éis postáil aon athruithe ar na Téarmaí agus Coinníollacha seo agus glacadh leis na hathruithe sin.


AIRTEAGAL 20 - EOLAS TEAGMHÁLA

 

Seol do cheisteanna faoi na coinníollacha ginearálta díolacháin agus úsáide chuig sneakers.academy.help@gmail.com

Ina theannta sin, ní mór duit tuilleadh eolais a fháil faoi.

 

 

AIRTEAGAL 21 - barántúlacht

 

Ina theannta sin, ní mór duit tuilleadh eolais a fháil faoi.

Tá na táirgí deimhnithe ag ár soláthróirí barántúla, ach níl Sneakers Academy Limited freagrach as cáilíocht na dtáirgí. Mura bhfuil táirge mar a thuairiscítear, aisíocfaidh an soláthraí ábhartha Sneakers Academy Limited agus aisíocfar é don cheannaitheoir.

bottom of page