top of page

Fógra Dlíthiúil

EOLAS DLÍTHIÚIL

 

 

I gcomhréir le forálacha Airteagail 6-III agus 19 de dhlí uimh 2004-575 an 21 Meitheamh, 2004 maidir le muinín sa gheilleagar digiteach, ar a dtugtar LCEN, úsáideoirí agus cuairteoirí an tsuímh https://www.sneakers-academy .com ar an eolas. Https://www.sneakers-academy.com an fógra dlíthiúil seo.

 

 

Sneakers Academy Limited, cuideachta chomhstoic simplithe le caipiteal de 1000.00 euro, a bhfuil a ceannoifig ag 10 rue de la Paix, Toulouse, an Fhrainc

 

 

Uimhir ghutháin: +33612827645

Seoladh teagmhála: sneakers.academy.help@gmail.com

Tá rochtain agus úsáid an tsuímh Https://www.sneakers-academy.com ("an Suíomh" anseo feasta) faoi réir na "Fógraí Dlí" a liostaítear thíos chomh maith leis na dlíthe agus/nó na rialacháin is infheidhme.

 

Ciallaíonn nasc, úsáid agus rochtain ar an suíomh seo go nglacann an t-úsáideoir Idirlín le forálacha uile na bhfógraí dlí seo gan forchoimeád.

 

 

Seoladh na ceannoifige: 10 rue de la Paix, Toulouse, An Fhrainc

 

AIRTEAGAL 1 - EOLAS DLÍTHIÚIL

 

I gcomhréir le hAirteagal 6 de dhlí uimh. 2004-575 an 21 Meitheamh, 2004 maidir le muinín sa gheilleagar digiteach, sainmhínítear san Airteagal seo céannacht na ngníomhaithe éagsúla i gcomhthéacs a chur chun feidhme agus faireacháin. .

Is é stiúrthóir an fhoilseacháin:

 

Sneakers Academy Limited, cuideachta chomhstoic simplithe le caipiteal de 1000.00 euro, a bhfuil a ceannoifig ag 10 rue de la Paix, Toulouse, an Fhrainc

 

 

 

Uimhir ghutháin: +33612827645

Seoladh teagmhála: sneakers.academy.help@gmail.com

dá ngairtear “an duine atá freagrach as an bhfoilsiú” anseo feasta

Tá an suíomh á óstáil ag:

Shopify Inc.

126 Sráid Eabhrac. Ottawa,
A K1N5T5
CANADA

dá ngairtear “an t-óstach” anseo feasta

Gach úsáideoir Idirlín a bhrabhsálann, a léann, a fhéachann agus a úsáideann an Suíomh, meastar gur úsáideoirí iad.

na “úsáideoirí” anseo feasta

 

 

AIRTEAGAL 2 - Inrochtaineacht

 

I bprionsabal, tá an suíomh inrochtana d’úsáideoirí 24/7, cé is moite d’idirbhristeacha sceidealta nó neamhsceidealta ar chúiseanna cothabhála nó i gcás force majeure.

Mura bhfuil sé dodhéanta rochtain a fháil ar an suíomh, geallann an láithreán a dhícheall a dhéanamh rochtain a athbhunú. Ní féidir leis an suíomh a bheith freagrach as aon damáiste ar bith de bharr nach bhfuil sé ar fáil.

 

 

AIRTEAGAL 3 - BAILIÚ SONRAÍ AGUS CEARTA AGUS SAOIRSÍ RÍOMHAIRE

 

 

Bhí an suíomh seo ina ábhar do dhearbhú don Choimisiún Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

Ina theannta sin, comhlíonann sé forálacha dhlí 78-17 an 6 Eanáir, 1978 a bhaineann le próiseáil sonraí, comhaid agus saoirsí. Dá bhrí sin, tá ceart freasúra ag an úsáideoir (Airt. 32 agus 38), rochtain (Airt. 38 agus 39) agus ceartú (Airt. 40) na sonraí a bhaineann leis.

Chun é a úsáid, ní mór don úsáideoir teagmháil a dhéanamh leis an bhfoilsitheoir ag an seoladh seo a leanas Sneakers Academy Limited, 10 rue de la Paix, Toulouse, An Fhrainc, nó tríd an bpost chuig ceanncheathrú an fhoilsitheora, ag cur a (h)ainm sloinne, céad ainm(neacha) in iúl. . ), seoladh agus seoladh(seoltaí) ríomhphoist.

 

 

AIRTEAGAL 4 - BEARTAS Fianán

 

Féadfaidh an láithreán teicníochtaí “fianán” a úsáid a cheadaíonn dó staitisticí agus faisnéis ar thrácht a phróiseáil, loingseoireacht a éascú agus an tseirbhís a chuirtear ar fáil don úsáideoir a fheabhsú.

I gcomhréir le reachtaíocht Eorpach, tá a bheartas príobháideachais maidir le fianáin nuashonraithe ag an láithreán. Tá cead ag an úsáideoir glacadh le nó diúltú le fianáin ó gach suíomh Gréasáin trí shocruithe a bhrabhsálaí Idirlín a athrú.

 

 

AIRTEAGAL 5 - AN DLÍ AGUS AN DLÍNSE IS INFHEIDHME

 

Dlí um chosaint tomhaltóirí: earraí L111-1 go L111-7
An dlí um chosaint tomhaltóirí: earraí R111-1 agus R 111-2
Oibleagáid faisnéise réamhchonarthacha

Airteagal 19 de Dhlí Uimh. 2004-575 an 21 Meitheamh, 2004 maidir le muinín sa gheilleagar digiteach
Dlí Uimh. 2004-575 an 21 Meitheamh, 2004 maidir le muinín sa gheilleagar digiteach: airteagal 6


AIRTEAGAL 6 - TEAGMHÁIL

 

I gcás ina dtuairiscítear ábhar nó gníomhaíochtaí mídhleathacha, is féidir leis an úsáideoir teagmháil a dhéanamh leis an bhfoilsitheoir ag an seoladh seo a leanas: sneakers.academy.help@gmail.com nó trí litir chláraithe ag admháil go bhfuarthas an foilsitheoir chuig na sonraí teagmhála atá léirithe sna fógraí dlíthiúla seo. .

bottom of page