top of page

Podmínky prodeje

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE A POUŽÍVÁNÍ

----


NÁHLED

Tyto webové stránky provozuje společnost Sneakers Academy Limited. provozován. Pojmy „my“, „nás“ a „naše“ na celém webu odkazují na Sneakers Academy Limited. Sneakers Academy Limited nabízí tuto webovou stránku, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných vám jako uživateli z této webové stránky, pod podmínkou, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, pokyny a upozornění.

Návštěvou této webové stránky a/nebo zakoupením jednoho z našich produktů se účastníte naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky prodeje“, „Podmínky prodeje a použití“, „Podmínky“ ). , včetně jakýchkoliv dalších podmínek uvedených v tomto dokumentu a/nebo dostupných prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto všeobecné podmínky prodeje a používání se vztahují na všechny uživatele tohoto webu, včetně, ale nejen, uživatelů, kteří web procházejí, kteří jsou prodejci, zákazníci, prodejci a/nebo přispěvatelé obsahu.

 

Před vstupem na naši webovou stránku nebo jejím použitím si pečlivě přečtěte tyto Všeobecné podmínky prodeje a používání. Přístupem nebo používáním jakékoli části těchto stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito všeobecnými podmínkami prodeje a používání. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na webové stránky ani používat žádné zde nabízené služby. V rozsahu, v jakém tyto všeobecné podmínky prodeje a použití platí jako nabídka, je přijetí výslovně omezeno na tyto všeobecné podmínky

 

Podmínky prodeje a použití.

 

Všechny nové funkce a nástroje, které budou do tohoto obchodu přidány později, také podléhají těmto Všeobecným podmínkám prodeje a používání. Na této stránce si můžete kdykoli přečíst nejnovější verzi Všeobecných podmínek prodeje a používání. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, upravit nebo nahradit kteroukoli část těchto Všeobecných podmínek prodeje a používání zveřejněním aktualizací a/nebo úprav na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tuto stránku, abyste zjistili, zda nebyly provedeny nějaké změny. Vaše další používání nebo přístup k webu po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

 

Náš obchod je hostován na Wix.com. Poskytují nám platformu elektronického obchodu, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.


ČLÁNEK 1 – PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ NAŠEHO INTERNETOVÉHO OBCHODU

Přijetím těchto Všeobecných podmínek prodeje a používání prohlašujete, že jste plnoletí ve své zemi, státě nebo provincii bydliště a že jste nám dali svůj souhlas, aby je mohla používat jakákoli dospělá osoba, za kterou jste odpovědní. Webová stránka.

Používání našich produktů k jakémukoli nezákonnému nebo neoprávněnému účelu je zakázáno a při používání služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně mimo jiné zákonů o autorských právech).

Nesmíte přenášet žádné červy, viry nebo jakýkoli jiný kód destruktivní povahy.

Jakékoli porušení nebo porušení těchto všeobecných podmínek prodeje a používání bude mít za následek okamžité ukončení vašich služeb.


ČLÁNEK 2 – VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout přístup ke Službám komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli.

Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaně, což zahrnuje (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny v souladu a přizpůsobení technickým požadavkům na propojování sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy zašifrovány.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat ani prodávat žádnou část Služby nebo používání Služby, ani přístup ke Službě nebo kontakt na webové stránce, jejímž prostřednictvím je Služba poskytována, bez povolení od „použití. výslovné písemné upozornění od nás.

Nadpisy použité v této smlouvě slouží pouze pro pohodlí a nebudou omezovat ani jinak ovlivňovat tyto podmínky.

 

ČLÁNEK 3 – PŘESNOST, ÚPLNOST A AKTUALIZACE INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní, pokud jsou informace dostupné na této stránce nesprávné, úplné nebo aktuální. Obsah těchto stránek je poskytován pouze pro obecné informační účely a neměl by být vaším jediným zdrojem informací 

Reprezentovat rozhodnutí bez předchozí konzultace s přesnějšími, úplnějšími a aktuálnějšími zdroji informací. Pokud se rozhodnete spoléhat na obsah prezentovaný na této webové stránce, činíte tak na vlastní riziko.

Tato stránka může obsahovat některé předběžné informace. Tyto předchozí informace nejsou ze své podstaty aktuální a jsou poskytovány pouze pro informační účely. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto webových stránek, nejsme však povinni aktualizovat jakékoli informace na našich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že jste odpovědní za sledování změn na našich webových stránkách.


ČLÁNEK 4 - ZMĚNY SLUŽBY A CEN

Ceny našich produktů se mohou bez upozornění změnit.

Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornění upravit nebo ukončit službu (a jakoukoli část nebo obsah služby).

Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakoukoli změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.


ČLÁNEK 5 – PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud existují)

 

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné pouze online prostřednictvím našich webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a lze je vrátit nebo vyměnit pouze v souladu s našimi Zásadami vrácení.

Udělali jsme maximum, abychom co nejjasněji zobrazovali barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v našem obchodě. Nemůžeme zaručit, že se jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače zobrazí správně.

Vyhrazujeme si právo, ale nemáme žádnou povinnost, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli osobě v jakékoli zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme v jednotlivých případech uplatnit. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakéhokoli produktu nebo služby, které nabízíme. Veškeré popisy produktů a ceny produktů se mohou kdykoli bez upozornění změnit podle našeho výhradního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli přestat nabízet produkt. Jakákoli nabídka jakékoli služby nebo produktu na tomto webu je neplatná tam, kde je zakázána.

Nezaručujeme, že kvalita jakéhokoli produktu, služby, informací nebo jiného majetku, který jste získali nebo zakoupili, splní vaše očekávání, ani že budou opraveny jakékoli chyby ve Službě.


ODDÍL 6 – PŘESNOST ÚDAJE O ÚČTU A ÚČTU

 

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle našeho uvážení můžeme snížit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané prostřednictvím nebo ze stejného zákaznického účtu, kreditní karty a/nebo objednávky se stejnou fakturační a/nebo dodací adresou. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailové a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla poskytnutého v době vytvoření objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které podle našeho uvážení pocházejí od prodejců, prodejců nebo distributorů.

Souhlasíte s tím, že u všech objednávek z našeho obchodu poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o objednávce a účtu. Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a data vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Další informace naleznete v našich zásadách vracení zboží.


ČLÁNEK 7 – VOLITELNÉ NÁSTROJE

 

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nesledujeme, nekontrolujeme ani neovlivňujeme.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“, bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli schválení. Nepřijímáme žádnou právní odpovědnost vyplývající nebo související s používáním těchto volitelných nástrojů třetích stran.

Pokud používáte volitelné nástroje nabízené prostřednictvím webové stránky, činíte tak na vlastní riziko a měli byste si přečíst podmínky, za kterých jsou tyto nástroje nabízeny příslušnými poskytovateli třetích stran.

 

 

ČLÁNEK 8 – ODKAZY NA POSKYTOVATELE SLUŽEB TŘETÍCH STRAN

 

 

Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti takových webových stránek a nezaručujeme ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah, webové stránky, produkty, služby nebo jiné materiály dostupné na těchto webových stránkách třetích stran nebo na nich.

Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmikoli takovými webovými stránkami třetích stran. Přečtěte si prosím pozorně zásady a postupy třetí strany a ujistěte se, že jim rozumíte, než vstoupíte do jakékoli transakce. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů těchto třetích stran by měly být směrovány na tyto třetí strany.


ČLÁNEK 9 – KOMENTÁŘE, NÁVRHY A JINÉ NÁVRHY OD UŽIVATELE

 

Odešlete-li na naši žádost určitý obsah (například pro účast v soutěžích) nebo pokud nám bez vyžádání zašlete kreativní nápady, nápady, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (společně "Zpětná vazba") nám udělujete právo jej kdykoli a bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat a používat v jakýchkoli médiích. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; (2) zaplatit někomu náhradu za komentáře, které učinil; (3) reagovat na komentáře.

 

Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, o kterém se podle našeho vlastního uvážení domníváme, že je nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo obsahuje duševní vlastnictví. majetku nebo tyto Porušují všeobecné podmínky prodeje a užívání.

Souhlasíte se zasíláním komentářů, které neporušují práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobních práv nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat žádný nezákonný, pomlouvačný, urážlivý nebo obscénní materiál ani žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby. nebo související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho, kým nejste, ani nás a/nebo jakékoli třetí strany jinak uvádět v omyl ohledně původu jakýchkoli komentářů. Jste plně odpovědní za všechny komentáře, které zveřejníte, a za jejich správnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře nebo jiné příspěvky třetích stran, které zveřejníte.


ČLÁNEK 10 – OSOBNÍ ÚDAJE

 

Přenos vašich osobních údajů do našeho obchodu podléhá našim zásadám ochrany osobních údajů. Kliknutím sem zobrazíte naše zásady ochrany osobních údajů.


ČLÁNEK 11 – CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ

 

Občas se na našich webových stránkách nebo ve službě mohou vyskytovat informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, akcí, nabídek a poplatků. Doprava produktu, dodací lhůty a dostupnost. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné. , kdykoli a bez upozornění (i po zadání vaší objednávky).

Nepřijímáme žádnou povinnost aktualizovat, upravovat nebo objasňovat informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce, včetně, bez omezení, informací o cenách, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem. Při rozhodování o tom, že informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány, by nemělo být bráno v úvahu žádné datum aktualizace nebo aktualizace stanovené ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce.

 

 

ČLÁNEK 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

 

Kromě zákazů uvedených ve Všeobecných podmínkách prodeje a používání máte zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: (a) pro nezákonné účely; (b) podněcovat ostatní k páchání nebo účasti na nezákonných činnostech; (c) porušovat jakoukoli místní vyhlášku nebo jakýkoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní zákon, pravidlo nebo nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva jakékoli třetí strany; (e) někdo na základě pohlaví

 

obtěžovat, zneužívat, urážet, ubližovat, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat sexuální orientaci, náboženství, etnický původ, rasu, věk, národnostní původ nebo zdravotní postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který je nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který negativně ovlivňuje funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související nezávislé webové stránky nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) k spamu, phishingu, únosu domény, vydírání, procházení, procházení nebo procházení webu (nebo jakéhokoli jiného zdroje); j) pro oplzlé nebo nemravné účely; nebo (k) porušovat nebo obcházet bezpečnostní opatření naší služby, jakékoli jiné webové stránky nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení jakéhokoli zakázaného použití.


ČLÁNEK 13 – VYLOUČENÍ ZÁRUKY A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

 

Neposkytujeme žádné prohlášení ani záruku, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat používáním Služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu odebrat na dobu neurčitou nebo službu kdykoli zrušit bez upozornění.

Výslovně souhlasíte s tím, že používání nebo nemožnost používat službu je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám jsou prostřednictvím Služby zpřístupněny, jsou (pokud není námi výslovně uvedeno jinak) „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ pro vaše použití bez jakéhokoli zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu. , za předpokladu. Výslovné nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk obchodovatelnosti nebo obchodovatelné kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, právního titulu a neporušení.

 

Sneakers Academy Limited, naši ředitelé, manažeři, zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb a poskytovatelé licencí nejsou zodpovědní za žádná přímá, nepřímá nebo náhodná zranění, ztráty, nároky nebo škody. , Trestní, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, ale nejen, ušlého zisku, výnosů, úspor, dat, nákladů na výměnu nebo podobných škod, ať už vznikly smluvní, protiprávní (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo vyplývající z vašeho používání jakékoli služby nebo produktu odvozeného z této služby nebo v souvislosti s a

jakýkoli jiný nárok týkající se vašeho používání služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale nejen, chyb nebo opomenutí v obsahu nebo jakékoli ztráty nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku vašeho používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) ) zveřejněné, přenášené nebo jinak zpřístupněné prostřednictvím Služby, i když jste byli upozorněni na možnost jejich výskytu. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, je naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

 

 

 

ČLÁNEK 14 – NÁHRADA

 

 

Souhlasíte s tím, že budete chránit, bránit a chránit Sneakers Academy Limited, naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, manažery, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, naše poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance. s ohledem na jakýkoli nárok nebo požadavek, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesený jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z vašeho porušení těchto podmínek nebo dokumentů, kterých se týkají, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetích stran .

 

 

ČLÁNEK 15 – ODDĚLITELNOST

 

 

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto Všeobecných podmínek prodeje a používání považováno za nezákonné, neplatné nebo neaplikovatelné, lze toto ustanovení přesto použít v maximálním rozsahu povoleném zákonem a nepoužitelná část musí být považována za oddělenou od těchto podmínek. Podmínky prodeje a podmínky použití, tato disociace neovlivní platnost a použitelnost všech ostatních ustanovení.


ČLÁNEK 16 – UKONČENÍ

 

 

Tyto všeobecné podmínky prodeje a používání jsou v platnosti, dokud je neukončíte nebo ne. Tyto Všeobecné podmínky prodeje a používání můžete kdykoli ukončit tím, že nám sdělíte, že si již nepřejete používat naše služby, nebo přestanete používat naše webové stránky.

Pokud se podle našeho výhradního uvážení domníváme, že jste neuspěli, nebo pokud máme podezření, že jste nedodrželi podmínky těchto podmínek prodeje a používání, můžeme tuto smlouvu kdykoli ukončit bez předchozího upozornění. předem a zůstanete odpovědní za všechny částky splatné až do data ukončení včetně a/nebo vám můžeme odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části). ).


ČLÁNEK 17 – CELÁ SMLOUVA

 

Jakékoli selhání z naší strany při výkonu nebo aplikaci jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Všeobecných podmínek prodeje a používání nepředstavuje vzdání se tohoto práva nebo tohoto ustanovení.

Tyto podmínky prodeje a používání nebo jakékoli jiné zásady nebo provozní pravidla zveřejněná námi na těchto webových stránkách nebo v souvislosti se Službou představují úplnou dohodu mezi vámi a námi a řídí vaše používání Služby a nahrazují veškerou předchozí a aktuální komunikaci, nabídky a smlouvy, ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoli výhradně, předchozích verzí Všeobecných podmínek prodeje a používání).

Jakékoli nejasnosti ohledně výkladu těchto Všeobecných podmínek prodeje a používání nesmí být vykládány v neprospěch autora.


ČLÁNEK 18 – ROZHODNÉ PRÁVO

 

Tyto podmínky prodeje a používání spolu s jakýmikoli dalšími samostatnými smlouvami, kterými vám poskytujeme služby, se řídí a budou vykládány v souladu se zákony platnými na 13 Old Burlington Street, Londýn, Spojené království.

 

ČLÁNEK 19 - ZMĚNA OBECNÝCH PODMÍNEK PRODEJE A POUŽÍVÁNÍ

Na této stránce si můžete kdykoli přečíst nejnovější verzi Všeobecných podmínek prodeje a používání.

Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto podmínek prodeje a používání zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně navštěvovat naše webové stránky a kontrolovat změny. Vaše další používání nebo přístup na naše webové stránky po zveřejnění jakýchkoli změn těchto podmínek znamená přijetí těchto změn.


ČLÁNEK 20 – KONTAKTNÍ ÚDAJE

 

Své dotazy ohledně všeobecných podmínek prodeje a používání zasílejte na sneakers.academy.help@gmail.com

Navíc o tom musíte vědět víc.

 

 

ČLÁNEK 21 – PRAVOST

 

Navíc o tom musíte vědět víc.

Produkty jsou našimi dodavateli certifikovány jako autentické, ale Sneakers Academy Limited nenese odpovědnost za kvalitu produktů. Pokud produkt neodpovídá popisu, bude Sneakers Academy Limited vrácena příslušným dodavatelem a bude vrácena kupujícímu.

bottom of page